Zarządzanie finansowaniem

Wiele usług doradczych jest w Niemczech dotowanych. Na przykład tak zwane Program BAFA (Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu, w skrócie BAFA) oferuje m.in. program rozwoju gospodarczego mający na celu promowanie przedsiębiorczego know-how (doradztwo w zakresie zarządzania) dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W Leocor jesteśmy wymienieni z BAFA ze względu na nasze wysokie standardy jakości. Jeśli Twoja firma spełnia wymagania, firmy konsultingowe mogą współpracować z Dotacja w wysokości od 50% do 80% wspierane finansowo. Celem finansowanych konsultacji jest wzmocnienie wiedzy fachowej MŚP i przedstawicieli wolnych zawodów w zakresie przedsiębiorczości.

Ponadto istnieje wiele innych programów finansowania, czy to z Europejskiego Funduszu Społecznego, rządu federalnego, kraju związkowego Bawarii, czy poszczególnych miast.

W gąszczu możliwości finansowania łatwo się zgubić. Tworzymy dla Ciebie sprytne i dostosowane do Twoich potrzeb zarządzanie finansowaniem, doradzamy w procesie składania wniosków i chętnie pomożemy Ci w rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie.

Do kogo się zwracamy?

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Co ty z tego masz?

Zaoszczędzisz sobie dużo czasu na żmudną i czasochłonną pracę badawczą, a na koniec otrzymasz użyteczny przegląd możliwości finansowania odpowiednich dla Twojego projektu.

 

O co chodzi?

Jeśli jesteś MŚP i jesteś zainteresowany doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju, istotne są wytyczne dotyczące finansowania promocji MŚP przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BAFA), które weszły w życie 1 stycznia 2023 r.

Dotacja wynosi

na obszarze zastosowania nowych krajów związkowych (z regionami Lüneburg i Trewir, z wyłączeniem kraju związkowego Berlin i regionu Lipska) 80 % kwalifikowalnych kosztów doradztwa, maksymalnie do 2 800 EUR, oraz

– na obszarze stosowania starych krajów związkowych (wraz z krajem związkowym Berlin i regionem Lipska, z wyłączeniem regionów Lüneburg i Trewir) – 50 % kwalifikowalnych kosztów doradztwa, maksymalnie do kwoty 1 750 EUR.

Firmy mogą zrobić max. Złóż 2 wnioski o dofinansowanie rocznie i maksymalnie 5 wniosków o dofinansowanie w bieżącym okresie finansowania (do 31.12.2026 r.).

W tym okresie finansowania na pierwszy plan wysuwają się przekrojowe zagadnienia związane z równouprawnieniem płci, niedyskryminacją i zrównoważeniem środowiskowym, które należy uwzględnić w konsultacjach. Ponadto promowane są treści doradcze, które służą pogłębianiu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zabezpieczaniu miejsc pracy.

Jak to działa?

Typ: Spotkanie konsultacyjne w firmie

  • Czas trwania: ok. 2 godziny w ramach wstępnej konsultacji w sprawie zrównoważonego rozwoju
  • Format: idealny jako spotkanie twarzą w twarz u siebie, ale możliwy również online
  • Kontakt: Beatrix Fuchs, Heinz Rabe, Martina Bonertz
  • Umawianie spotkań: po kontakcie mailowym i uzgodnieniu terminu
  • Koszty: Należy pamiętać, że przygotowanie przeglądu finansowania nie kwalifikuje się do finansowania. Wstępna konsultacja jest bezpłatna, wszystko inne zostanie wykonane według osobnej oferty.
Scroll to Top