Porady dotyczące elektromobilności

Dzięki ukierunkowanemu doradztwu w zakresie elektromobilności wspólnie opracowujemy dopasowane do potrzeb klienta alternatywy dla istniejącej floty pojazdów oraz konkretny plan wdrożenia…

Do kogo się zwracamy?

Jest on skierowany przede wszystkim do dyrektorów/ek zarządzających / kierowników/czek personalnych / kierowników/czek flot małych i średnich firm, którzy/re chcą dla swojej firmy mobilności przyjaznej dla środowiska przy znacznie zmniejszonej emisji CO2.

Co ty z tego masz?

W wyniku konsultacji otrzymasz niezobowiązujący plan działania dotyczący konwersji floty pojazdów na pojazdy z napędem elektrycznym oraz niezbędnej infrastruktury. Możesz wykorzystać ten plan jako podstawę do wewnętrznych dyskusji i planowania lub, jeśli wewnętrzna koordynacja już się odbyła, rozpocząć jego wdrażanie bezpośrednio.

Oprócz korzyści ekonomicznych związanych z wieloma koncepcjami, poprawia się również postrzeganie firmy przez społeczeństwo. Klienci/ki, partnerzy/ki i pracownicy/czki lubią pracować w odpowiedzialnej, zrównoważonej i przyszłościowej firmie.

O co chodzi?

Po analizie aktualnej sytuacji i istniejącej floty pojazdów wspólnie opracowywany jest konkretny plan wdrożenia. Oprócz propozycji odpowiednich pojazdów (w tym wyjaśnienia możliwych terminów dostaw) zawiera on również koncepcję niezbędnej infrastruktury ładowania oraz sugestie dotyczące “ładowania w domu” i ładowania publicznego.

Oprócz tych aspektów operacyjnych pokazano również możliwości ulg podatkowych i możliwości finansowania. W przypadku konkretnych środków finansowania zapewniamy również wsparcie w procesie składania wniosków.

Jak to działa?

  • Typ: Doradztwo
  • Czas trwania: od 8 do 40 godzin, do ustalenia na życzenie
  • Format: Warsztat jako spotkanie inauguracyjne z przekazaniem przez klienta niezbędnych danych z istniejącej floty; Stworzenie koncepcji konwersji z alternatywnymi kierunkami działania; Przedstawienie koncepcji.
  • Osoba kontaktowa: Heinz J. Rabe
  • Umawianie spotkań: po kontakcie mailowym i uzgodnieniu terminu

Powrót do przeglądu produktów

Scroll to Top